sofia-03.jpg

 

 

x

на 28.01.2015. състояла се среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в която БППТК е участвала чрез заместник председател  г-н Ола Алсокар.

Камарата на испанската промишленост и търговия в България /КИПТБ/ бе домакин на поредната, вече установена традиция за многостранно сътрудничество, среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП.

Първата за 2015г. среща бе открита от г-н Алберт Марко, председател на КИПТБ, който представи основната мисия и цели на Камарата.

Г-н Делян Гривишки, заместник председател на КИПТБ представи и основните проблеми, които испанските фирми срещат на българския пазар.

Извършен бе кратък обзор на дейността на Клуба на смесените палати през 2015г. от Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“.

По време на дискусията беше повдигнат въпроса за обединяване на усилията на смесените палати за организиране на съвместен форум, на който да бъдат представени проблемите, с които се сблъскват чуждестранните инвеститори в България.