sofia-03.jpg

 

 

x

Във връзка с организираната от Нашата Камара икономическа мисия на полски фирми в София, информираме:

Събитието ще се проведе от 17 до 19 март. Предвиждаме работен ден за срещи 18 март, София ул.Веселец 2.

Всички заинтересовани фирми, молим най-късно до 14.03.2015 г.  да заявят желание за участие. В заявлението, моля посочете полски партньор, вашето име, телефон и електронна поща за контакт.

Списък на участници от Полша заявили желание за участие в мисията 17 - 19 03 2015

1.ОРЛЕН АСФАЛТ

Дорота Лубчънска

Производство на асфалтови смеси

Търсят: потенциални партньори от сектор пътно строителство и

поддържане

www.orlen-asfalt.pl

2.АЙСЕКСПОРТ

Дариуш Очковски,Йежи Кожонкиевич,Анджей Валчак

Производство на Сладоледи марка: ICEMASTRY

Търсят: дистрибутори за Българи

www.ice-mastry.pl

3.ВИАНДО

Кжиштоф Возничка

Производство : месо и колбаси

Търсят: дистрибутори за България

www.viando.pl

4.КООПЕРАЦИЯ „ЦУКРЕ НИСКИЕ“

Анджей Обиерек,Матеуш Возниак

Производство: сладки , бонбони,и др

Търсят: дистрибутори за България

www.cukrynyskie.com.pl

5.ОРАНГЕ ИНВЕСТМЕНТ

Ярослав Панек

Дейност: продажба и покупка на лекарства и фармацевтични

продукти

Търсят: партньори

6.ФАРМИКА

Марек Садецки

Дейност: продажба и покупка на лекарства и фармацевтични

продукти

Търсят: партньори

www.pharmica.pl

7.ПИВ ИМПУЛС

Владислав Федиук

Дейност:производство на екологични препарати за миене и

дезинфекция,химически препарати за чистене,козметика….

Търсят : дистрибутори

www.impuls.pl

8.УРБАНСЦИ

Кристина Фатниева

Производство:сладки изделия,вафли

Търсят: дистрибутори за България

www.urbanscy.pl

9.ФИЯБ

Ярослав Данилчук

Производство на високо технологични плотери за ПВЦ.

FIAB машини и решения се основават на висококачествени

компоненти на световно известни доставчици и съдържа

патентовани решения за осигуряване на стабилността и

възпроизводимостта на процеса.

Търсят: фирми произвеждащи палатки, покриви за камиони

производители /печатници на големи билборди и покривала за

лодки и др.

www.fiabmachines.com

10.СУПЕРСНОУ

Производство на уреди за заснежаване на ски писти

Търсят: собственици на зимни курорти,ски писти и арендатори

www.supersnow.pl

11.АРТ МЕТАЛ

Алексанра Урбанска

Производство на модерно и артистично улично ,парково осветление

Търсят: дистрибутори за България

www.art-metal.pl