warshava-03.jpg

W dniu 18 marca 2015r. w siedzibie Bułgarskiej Izby Przemysłowo Handlowej odbyły się spotkania przedstawiecieli  polskich i bułgarskich firm. Misja gospodarcza polskiego biznesu w Bułgarii współorganizowana przez Bułgarsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową,Bułgarską Izbą Przemysłowo Handlową oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Sofii.W dniach 17-19.03.2015r. w Sofii 10 polskich firm miały okazję spotkać z przedstawicielami ponad 50 Bułgarskich firm.