warshava-01.jpg

Orzeczeniem z dnia 02 08 2013 Sofijskiego Sądu Miejskiego wpisano do rejestru Bułgarsko Polska Izbe Handlowo Przemysłowa .