warshava-03.jpg

Root_pl

Celem Bułgarsko – Polskiej   Izby Handlowo-Przemysłowej  jest promowanie i wspieranie stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Bułgarią a Rzeczpospolitą Polską i działanie w interesie Republiki Bułgarii i Republiki Polskiej, reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych swoich członków i świadczenie usług, które przyczynią się do realizacji celów izby i są zgodne z tymi celami.

Izba osiąga swoje cele poprzez:

 • badanie warunków w handlu dwustronnym, zwłaszcza możliwości sprzedaży, dostaw, współpracy i inwestycji w obu krajach;
 • współprace  z innymi izbami gospodarczymi, a także organizacjami i agencjami w obu krajach, które są istotne dla działalności Izby;
 • pomoc w optymalizacji warunków ramowych dla inwestycji i działalności gospodarczej przedsiębiorstw z obu krajów, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wspieranie tworzenia i rozwoju stosunków gospodarczych i wejście na nowe rynki w kraju i za granicą;
 • wspieranie swoich członków w negocjacjach i transakcjach;
 • pomoc w pracach grup roboczych władz publicznych i instytucji;
 • zajmowanie   stanowisko  i przedstawianie  projektów  dotyczące zmian i poprawek do ustawodawstwa bułgarskiego;
 • opracowywanie  publikacji o rozwoju gospodarczym;
 • ochrona interesów ekonomicznych uczestników dwustronnych stosunków gospodarczych przy bułgarskich i polskich ministerstwach, departamentach  i innych instytucjach.
 • Poszukiwanie biznes partnerów: pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Identyfikacja ekspertów z różnych dziedzin.
 • Oficjalne Reprezentowanie biznesu w Bułgarii:  kontakty z instytucjami i organizacjami, uczestnictwo w targach, wystawach, kontaktach firm.
 • Informacja rynkowa:  informacja o aktualnym stanie bułgarskich spółek, sprawdzanie wiarygodności poszczególnych firm (np. rejestr handlowy oraz inne publiczne rejestry ,media, klienci, itp.) Gromadzenie ogólnych informacji na temat konkretnego produktu lub usługi, trendów, konkurencji i dystrybucji. Badania rynku.
 • Prawo i Podatki:  pomoc w rejestracji firm w Bułgarii i Polsce, arbitraż i rozwiązywanie sporów handlowych, doradztwo finansowe i podatkowe.
 • Organizowanie spotkań:  organizowanie spotkań z przedstawicielami centralnych, regionalnych i lokalnych władz, rządu i organizacji pozarządowych, uczestnictwa w  posiedzeniach. Pomoc w organizowaniu  udziału i zwiedzaniu targów, prowadzenie misji i delegacji gospodarczej w Bułgarii przedsiębiorstw polskich  i odwrotnie.
 • Administracyjne usługi:  tłumaczenia pisemne i ustne, legalizacja dokumentów, doradztwo prawne i finansowe. Wsparcie w wejściu na rynek bułgarski (produkcja, handel, usługi), organizacyjne i administracyjne zadania, Sekretariat itd.
 • Usługi księgowe.
 • Usługi nieujęte powyżej:  dodatkowe usługi w zależności od możliwości kadr (BPIHP) .

Podkategorie

Instytucje zarzadzania - Rada Zarządu:

 1. Michał Bednarek - Prezes Zarządu,
 2. Desisława Skoczylas - żeliazkowa - V-ce Prezes ,
 3. Iwan Kolew - V-ce Prezes ,
 4. Eliza Larska - Członek Zarządu .

Bułgarsko-Polska Izba Handlowo Przemysłowa (BPIHP jest wpisana w Rejestrze Osób Prawnych, jako organizacja non-profit.

Ta strona jest przeznaczona do wspieranie bułgarskich i polskich przedsiębiorstw w ich działalności poprzez dostarczanie informacji na temat:

 • Cele i zadania Bułgarsko-Polskiej Izby Handlowo Przemysłowej (BPIHP)
 • Członkowie i warunki członkostwa
 • Usługi dostarczane przez (BPIHP)
 • Informacje kontaktowe
 • Aktualności i wydarzenia związane z działalnością spółek
 • I dostarczone produkty i usługi
 • Przydatne linki