warshava-02.jpg

Celem Bułgarsko – Polskiej   Izby Handlowo-Przemysłowej  jest promowanie i wspieranie stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Bułgarią a Rzeczpospolitą Polską i działanie w interesie Republiki Bułgarii i Republiki Polskiej, reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych swoich członków i świadczenie usług, które przyczynią się do realizacji celów izby i są zgodne z tymi celami.

Izba osiąga swoje cele poprzez:

  • badanie warunków w handlu dwustronnym, zwłaszcza możliwości sprzedaży, dostaw, współpracy i inwestycji w obu krajach;
  • współprace  z innymi izbami gospodarczymi, a także organizacjami i agencjami w obu krajach, które są istotne dla działalności Izby;
  • pomoc w optymalizacji warunków ramowych dla inwestycji i działalności gospodarczej przedsiębiorstw z obu krajów, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wspieranie tworzenia i rozwoju stosunków gospodarczych i wejście na nowe rynki w kraju i za granicą;
  • wspieranie swoich członków w negocjacjach i transakcjach;
  • pomoc w pracach grup roboczych władz publicznych i instytucji;
  • zajmowanie   stanowisko  i przedstawianie  projektów  dotyczące zmian i poprawek do ustawodawstwa bułgarskiego;
  • opracowywanie  publikacji o rozwoju gospodarczym;
  • ochrona interesów ekonomicznych uczestników dwustronnych stosunków gospodarczych przy bułgarskich i polskich ministerstwach, departamentach  i innych instytucjach.